News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรม32รายการ

Comments are closed.