News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรม

Comments are closed.