News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง

Comments are closed.