News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัคร จำนวน 1,760 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัคร จำนวน 1,760 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายแนะนำผู้สมัคร

Comments are closed.