News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (กปน.) จำนวน 7,866 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (กปน.) จำนวน 7,866 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (กปน.)

Comments are closed.