News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์

Comments are closed.