News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี OKI รุ่น C๓๓๑DN จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี OKI รุ่น C๓๓๑DN จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี

Comments are closed.