ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๑๖ สก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว