News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๑๖ สก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๑๖ สก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน

Comments are closed.