News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ

Comments are closed.