News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๒๓๐ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๒๓๐ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร

 

Comments are closed.