News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG XPRESS M๒๘๓๕DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG XPRESS M๒๘๓๕DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.