ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗๕๕๐๐๔๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว