ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว