News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมระหว่างอาคารที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมระหว่างอาคารที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Comments are closed.