News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์

Comments are closed.