News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๔ สก จำนวน ๑๖ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๔ สก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน

Comments are closed.