News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อยางเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อยางเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อยาง

Comments are closed.