News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๑๐DN รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๕๕ ๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๑๐DN รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๕๕ ๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สีOKI

Comments are closed.