News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐ ๕๔ ๐๐๙๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐ ๕๔ ๐๐๙๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ

Comments are closed.