News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านคลองคันฉอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านคลองคันฉอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองปูน

Comments are closed.