News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

Comments are closed.