News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต

Comments are closed.