News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สก.ถ.๑๐๐๐๗ สายบ้านหนองติม-โคกปราสาท แยกบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สก.ถ.๑๐๐๐๗ สายบ้านหนองติม-โคกปราสาท แยกบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน

Comments are closed.