News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารสส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ

Comments are closed.