News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก จำนวน ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก จำนวน ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

Comments are closed.