News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอโปรเจ็คเตอร์ ขนาด ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๒ จอ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอโปรเจ็คเตอร์ ขนาด ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๒ จอ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอโปรเจ็คเตอร์

 

Comments are closed.