News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าขาวม้า พร้อมปักชื่อ อบจ.สระแก้ว จำนวน ๑๗๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าขาวม้า พร้อมปักชื่อ อบจ.สระแก้ว จำนวน ๑๗๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Comments are closed.