News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ จำนวน ๒ คัน รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ จำนวน ๒ คัน รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์

Comments are closed.