News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับรถโดยสารปรับอากาศ

Comments are closed.