News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสื่อสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสื่อสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องสื่อสาร 

Comments are closed.