News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๑๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๑๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์

Comments are closed.