News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ

Comments are closed.