News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวักสระแก้ว จำนวน ๑ ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวักสระแก้ว จำนวน ๑ ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร

Comments are closed.