News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์

Comments are closed.