News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสายปรับอากาศ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก  จำนวน  ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสายปรับอากาศ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก  จำนวน  ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสายปรับอากาศ

Comments are closed.