News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเตรื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๘ ๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเตรื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๘ ๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร

Comments are closed.