News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร

Comments are closed.