News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์

Comments are closed.