News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๔๙๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๔๙๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ

Comments are closed.