News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด๑๒ โวล์ท จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด๑๒ โวล์ท จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่

Comments are closed.