News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๖๐ ๐๒๒๔, ๔๘๐ ๖๐ ๗๒๒๖,๔๘๐ ๖๐ ๐๒๒๘,๔๘๐ ๖๑ ๐๒๒๙ และ ๔๘๐ ๖๑ ๐๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๖๐ ๐๒๒๔, ๔๘๐ ๖๐ ๗๒๒๖,๔๘๐ ๖๐ ๐๒๒๘,๔๘๐ ๖๑ ๐๒๒๙ และ ๔๘๐ ๖๑ ๐๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

Comments are closed.