News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระเเก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระเเก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระเเก้วกำจัดยุงลาย

Comments are closed.