News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

Comments are closed.