News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างโดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างโดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน

Comments are closed.