News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงรถยนต์

Comments are closed.