News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ , ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน ๑ ถัง และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ , ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน ๑ ถัง และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Comments are closed.