News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน)

Comments are closed.