News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ รายการ รวม ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ รายการ รวม ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย

Comments are closed.