News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กข ๑๙๙๙ สก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กข ๑๙๙๙ สก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร

Comments are closed.