News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ก ๐๕๐๔ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ก ๐๕๐๔ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ นิสสัน

Comments are closed.